WBI
Microsoft Dynamics AX 2009 
je komplexní softwarové řešení pokrývající všechny procesy uvnitř společnosti. Otevřená platforma a skutečnost, že systém je postaven na jedné firemní logice, jedné databázi, jedné sadě nástrojů a jednom zdrojovém kódu Vám umožní podnikat téměř cokoli a kdykoli. Moderní technologie Microsoft Dynamics AX integruje celou  firmu do jediného plynulého informačního toku a nabízí řadu nástrojů ekonomické analýzy, které usnadňují rozhodování.  Vhodné komponenty řešení jsou voleny podle konkrétních požadavků zákazníka a jsou citlivě integrovány do systému tak, aby s ním fungovaly jako jeden celek.
 

 

FILOZOFIE IMPLEMENTACE

Moderní technologie Microsoft Dynamics AX je jedinečná v tom, že integruje celou Vaši firmu do jediného plynulého informačního toku, takže rozhraní Vašich interních systémů i obchodních komunikačních aplikací fungují jakožto jeden celek.

Ať jde o hladké fungování elektronického obchodu, řízení vztahů se zákazníky, výroby nebo finančního řízení, Microsoft Dynamics AX je řešením pro ERP a e-business zahrnujícím všechny tyto funkce, stejně tak jako obchod, logistiku, projekty, řízení lidských zdrojů a řízení znalostí.

SMARTSET

Společnost WBI připravila standardizovaný soubor modulů a funkcí, které rozšiřují stávající funkcionalitu systému MS DAX o zobecněné a často požadované funkce uživateli systému MS Dynamics AX v ČR.

V případě instalace systému MS DAX na prostředcích zákazníka a jeho technickém uvedení do provozu lze importem přednastavených parametrů a instalací modulu SmartSet výrazně zkrátit dobu implementace systému, zkvalitnit proces implementace a snížit rizika spojená s uvedením do ostrého provozu.

 

ŘEŠENÍ PRO VÝROBNÍ FIRMY

Industry Equipment Manufacturing je řešení, které nabízí množství vylepšení a nových funkcionalit ve všech oblastech procesů jako vizuální plánování, životní cyklus výrobku, projektová logistika, změnové řízení a mnohé další.